1. Загальні положення про Конкурс

1.1 Організаторами Конкурсу есе 2020 на тему «Гуманітарний доступ у збройних конфліктах: пошук відповідей на сучасні виклики» (Конкурс) є Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) спільно з Центром міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя.

1.2. Для участі у Конкурсі необхідно направити письмову роботу (есе) в порядку та у термін, що передбачені в цьому Регламенті.

1.3. Учасниками Конкурсу можуть бути студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) українських закладів вищої освіти.

1.4.Участь у конкурсі індивідуальна, колективні есе не розглядатимуться.

 1. Вимоги до робіт

2.1. Зміст есе повинен відповідати темі Конкурсу – «Гуманітарний доступ у збройних конфліктах: пошук відповідей на сучасні виклики». Організатори залишають за собою право не розглядати есе, які не відповідають заданій темі.

2.2. Обсяг есе не повинен перевищувати 4000 слів, включаючи примітки, але без врахування списку джерел і підрядкових бібліографічних посилань. Вимоги щодо мінімального обсягу слів відсутні, однак рекомендується направляти есе обсягом не менш як на 1500 слів.

2.3. Вимоги до форматування:

 • Шрифт – Times New Roman
 • розмір шрифту тексту – 14
 • розмір шрифту для приміток і підрядкових бібліографічних посилань – 10
 • міжрядковий інтервал – 1
 • вирівнювання тексту – за шириною
 • поля – по 2 см
 • нумерація сторінок – арабськими цифрами (тобто 1,2,3 і т.д.) у правому верхньому куті сторінки
 • нумерація підрядкових бібліографічних посилань – посторінкова наскрізна

2.4. Мова написання есе – українська.

2.5. Посилання на джерела робляться у нижній частині сторінки (у підрядкових примітках) з використанням будь-якого визнаного стилю оформлення підрядкових бібліографічних посилань. Цитування і посилання повинні бути оформлені одноманітно по всьому тексту есе. Список джерел повинен включати всі цитовані в есе тексти, а також ті, на які є посилання. Рекомендується використовувати сучасні джерела з проблиматики.

2.6. Есе, які містять плагіат, будуть дискваліфіковані та не будуть розглядатись суддями.

2.7. Не розглядатимуться роботи, які вже були опубліковані автором.

 1. Направлення робіт

3.1. Кінцевий термін для направлення робіт – 23:59 18 листопада 2020 року (за київським часом).

3.2. Роботи направляються на електронну адресу kyi_kyiv@icrc.org.

3.3. У темі електронного листа зазначається «Робота на конкурс есе 2020» та прізвище учасника. Наприклад: «Робота на конкурс есе 2020 – Шевченко».

3.4.У тексті електронного листа учасник розміщає табличку з відповідно заповненим вмістом:

Повне ім’я Статус учасника (студент/аспірант /молодий науковець) Електронна адреса Номер телефону Назва закладу вищої освіти
 

 

Чи надаєте ви згоду на обробку, зберігання та використання ваших персональних даних Організаторами Конкурсу відповідно до п. 5 Регламенту Конкурсу есе 2020? Так, надаю / Ні, не надаю

 

3.5. Есе додається до електронного листа у форматі PDF та Word (два файли). Ці два файли з текстом есе не повинні містити імені автора, назви закладу освіти чи будь-яких інших персональних даних, щоб забезпечити анонімний розгляд робіт.

3.6. До електронного листа додається фото чи сканована копія документа, що підтверджує статус учасника (студентського квитка / посвідчення аспіранта / асистента тощо). Організатори залишають за собою право звернутись до відповідного закладу вищої освіти для підтвердження статусу учасника.

 1. Визначення переможців та призи

4.1. Есе учасників будуть оцінюватись за такими критеріями:

 • знання міжнародного гуманітарного права та юридичний аналіз – 30 %;
 • знання з теми – 25 %;
 • критичне мислення, обґрунтованість, оригінальність – 20 %;
 • вміння працювати з джерелами, структурованість та стиль викладу – 15 %;
 • дотримання вимог щодо оформлення та направлення – 10 %.

4.2. Роботи учасників Конкурсу розглядатимуться Організаторами окремо в двох категоріях:

 • студенти;
 • аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років).

4.3. Організатори несуть відповідальність за вибір суддів для оцінювання робіт учасників. Усі кандидати на посади суддів Конкурсу повинні продемонструвати всебічне знання міжнародного гуманітарного права. Вибір суддів залишається на виключний розсуд Організаторів.

4.4. По завершенню Конкурсу для всіх учасників буде проведено онлайн-вебінар, де буде оголошено переможців. Проведення онлайн-вебінару та оголошення переможців планується у грудні 2020 року, однак Організатори залишають за собою право продовжити цей строк, залежно від кількості робіт, які будуть отримані.

4.5. Призовий фонд:

 • запрошення та забезпечення участі у одному з заходів/конференцій/літніх шкіл з міжнародного гуманітарного права для переможців;
 • сертифікат переможця, сертифікат за друге та третє місце;
 • набори літератури з міжнародного гуманітарного права.

5. Інші положення

5.1.Персональні дані, які надаються учасниками для участі у цьому Конкурсі, Організатори можуть обробляти таким чином:

1) внутрішньо (без будь-якого поширення):

 • прізвище, ім’я та по батькові – для перевірки та оцінювання робіт, визначення переможців;
 • номер телефону та електронну адресу – для комунікації з учасником з приводу участі у Конкурсі;
 • відомості про назву закладу вищої освіти, назву кафедри та документ, що підтверджує статус учасника (студент / аспірант / молодий науковець) – для встановлення того, чи має особа право на участь у Конкурсі відповідно до цього Регламенту.

2) внутрішньо та включно з поширенням:

 • прізвище, ім’я та по батькові –для публікації імен переможців Конкурсу.

Також регламент Конкурсу можна завантажити за посиланням.